ค้นหาสินค้า

Search

Support
Thainas
02-6755415-7 , แฟกซ์ 02-6755418
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือลมและการดูแลรักษาเครื่องมือลม

tatsapolza | 29-08-2559 | เปิดดู 1805 | ความคิดเห็น 0

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือลม

การทำงานกับเครื่องจักร รวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หากผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานควรมีความรอบคอบในการทำงานประเภทนี้อย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์และเครื่องมือลมก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน หากใช้งานไม่ถูกวิธี หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อลดอันตรายจากการใช้เครื่องมือลม
ผู้ใช้ควรทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้

 

1. ก่อนต่อสายลมเข้ากับเครื่องมือลมควรระวังเศษโลหะ เศษดิน เศษก้อนหินที่ตัวข้อต่อลมทุกครั้ง

 

2. ต้องแน่ใจว่าคันบังคับอยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนที่จะต่อสายลม เมืื่อเลิกใช้งาน ควรถอดสายลมออกจากตัวเครื่อง

 

3. ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยให้ครอบคลุมลักษณะงานที่ปฎิบัติ

 

4. งานที่ต้องการความปลอดภัยต้องใช้ JIG จับยึดชิ้นงานให้มั่นคงในขณะที่ปฎิบัติงาน

และไม่ควรปรับแต่งหรือดัดแปลงระบบป้องกันภัยของเครื่อง

 

5. ก่อนใช้เครื่องมือทุกครั้งควรตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องเบื้องต้นเพื่อทำการแก้ไข

ตรวจตราสกรูทุกตัวก่อนใช้งาน อย่าใช้สายลมหรือข้อต่อลมที่ชำรุด มีรอยรั่วหรือหมดอายุ

เนื่องจากสายลมอาจขาดและมีการสะบัดที่รุนแรง

 

6. เมื่อไม่ใช้งานเครื่องควรนำเก็บในที่ไม่อับชื้น และ ถ่ายน้ำในถังเก็บลม และปั๊มลมเสมอ

 

7. หมั่นทดสอบไส้กรองลม เติมน้ำมันหล่อลื่นถ่ายน้ำมันเครื่องที่ชุดควบคุมลมเสมอ

 


 

การดูแลรักษาเครื่องมือลม

สิ่งของไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดใดก็ตามล้วนมีอายุการใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของอุปกรณ์นั้นๆ การที่เราดูแลรักษาสิ่งของ ก็สามารถยืดอายุการใช้งาน
และ ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน

 

เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ผู้ใช้ควรดูแลเครื่องมือลม ดังนี้

1. ระยะทางของสายลมจากชุดกรองลมถึงเครื่องมือลมไม่ควรยาวเกิน 5-10 เมตร

2. หยอดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลมทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังการใช้งานทุกครั้ง ด้วยน้ำมัน Oil Light No.10;VG #10

(ปริมาณการหยอด: เครื่ิองมือลมขนาดเล็ก 2-3 หยด และ เครื่องมือลมขนาดใหญ่ 3-5 หยด)

3. ชุดกรองลม 1 ชุด สามารถดักน้ำและจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้กับเครื่องมือลมได้ 4-5 เครื่อง

4. ควรตรวจสอบแรงดันลมให้อยู่ในระดับ 6-7 kg/cm2 หรืิอ 85-100 PSI

 

ตัวอย่างน้ำมันสำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ

 

จะเกิดอะไรในเครื่องมือลมบ้างหากระบบลมไม่ได้มาตราฐาน!

 - ภายในสกปรกมาก ทำให้เกิดการสึกหรอ                                

- Blade แตกหักบ่อย                                           

- Endplate สึกหรอ                                                

- Ball Bearing แตกบ่อย

 

 

 


 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 19-08-2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0