เครื่องมือช่าง

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) นั้นหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกันไปหมดเลย แต่อันที่แท้จริงแล้ว ประแจปอนด์นั้นมีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
No Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
“ด้ามขันฟรี” หรือ”ก๊อกแก๊ก”ที่นิยมใช้เรียกทั่วไป ถือกำเนิดมานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงศตวรรษที่ 20
No Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ประแจปอนด์หัวใจหลักของการขันทอร์ค คำว่ามาตรฐานในการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตต่างๆจะต้องให้ความเอาใจใส่ เพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิต,
No Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest