ประแจปอนด์

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) นั้นหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกันไปหมดเลย แต่อันที่แท้จริงแล้ว ประแจปอนด์นั้นมีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
No Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ประแจปอนด์หัวใจหลักของการขันทอร์ค คำว่ามาตรฐานในการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตต่างๆจะต้องให้ความเอาใจใส่ เพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิต,
No Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest