fbpx

ประวัติ สู่ความยิ่งใหญ่ของเครื่องมือช่าง TONE

 

ประวัติของเครื่องมือช่าง TONE นั้นมีมายาวนานถึง 75 ปี แล้ว นับตั้งแต่ปี 1925 โดยเริ่มต้นจาก ร้านเทรดดิ้งเครื่องมือ ภายใต้ชื่อ “Maeda-Gunji Shoten” ร้านนั้นได้ตั้งอยู่ในเมือง โอซาก้า ของประเทศ ญี่ปุ่น

 

จุดกำเนิดของ Maeda Metal Industries

ภายหลังจากการเริ่มกิจการร้านค้าเทรดดิ้งเครื่องมือช่างมาเป็นระยะเวลา 13 ปี ร้าน Maeda-Gunji Shoten ได้ขยับขยายกิจการมาเป็นรูปแบบบริษัท

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Maeda Metal Industries ในปี ค.ศ. 1938 เพื่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องมือช่าง TONE (โทเน่)  ซึ่งชื่อสินค้านั้นได้นำมาจากชื่อแม่น้ำในเมือง โอซาก้า

 

มาตรฐานในการผลิต และ เป็นที่ยอมรับ

สินค้า TONE ได้การรองรับมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) รวมถึงการการันตีด้วยใบ Certification ISO:9001 ในด้านมาตราฐานคุณภาพ

และ ISO:14001 ในด้านมาตราฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TONE COMPANY LIMITED

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่สินค้า TONE เป็นชื่อที่ติดหูเป็นอย่างดีในแวดวงผู้ใช้เครื่องมือ ในเรื่องของคุณภาพ

จึงทำให้ Maeda Metal Industries ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TONE COMPANY LIMITED ในปี 2013

ภูมิใจนำเสนอสินค้าด้วยการผลิตอย่างพิถีพิถัน

“เราตะหนักเสมอว่า การที่ลูกค้าเลือกที่จะใช้สินค้าของเรานั้น คือ ความสำเร็จของเรา และ เราอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้า TONE เป้าหมายของเราคือเราพร้อมที่จะมอบความพึงพอใจ ความประทับใจ และ สินค้าคุณภาพ เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา พนักงาน TONE ทุกท่านพร้อมที่จะส่งต่อสินค้าที่ผลิตด้วยความประนีต พิถีพิถัน เพราะลูกค้าก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา”

โดย คุณ เคนชิ ซาโต้ ประธานใหญ่ของ TONE และ คุณ โชโซ มัตซึมุระ ประธานบริษัท