fbpx

ประแจปอนด์มีกี่ประเภท และลักษณะการใช้งานต่างกันอย่างไร ?

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) นั้นหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกันไปหมดเลย
แต่อันที่แท้จริงแล้ว ประแจปอนด์นั้นมีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 โดยทั่วไป ประแจปอนด์มี 2 ประเภทดังนี้

1. ประแจปอนด์ขันประกอบ – Preset Type

2. ประแจปอนด์วัดค่า – Dial Type

และ เครื่องมือวัดค่าทอร์คจากประแจปอนด์ – Torque Tester