fbpx

ลูกบ็อกซ์ลม

Showing 1–12 of 19 results

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 3 หุน (114-226-3NV-L)

฿400.00฿543.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-22มม.

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 3 หุน (114-226-3NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-22มม.

฿400.00฿543.00

ลูกบ็อกซ์ลม 3 หุน (114-225-3NV)

฿237.00฿359.00

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-24 มม.

ลูกบ็อกซ์ลม 3 หุน (114-225-3NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-24 มม.

฿237.00฿359.00

ลูกบ็อกซ์ลม 4 หุน (114-231-4NV)

฿269.00฿780.00

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 มม.

ลูกบ็อกซ์ลม 4 หุน (114-231-4NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 มม.

฿269.00฿780.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบบยาว 4 หุน (114-233-4NV-L)

฿269.00฿1,232.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 ม

ลูกบ็อกซ์ลมแบบบยาว 4 หุน (114-233-4NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 มม.

฿269.00฿1,232.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 4 หุน (114-235-4NV-L100)

฿748.00฿1,643.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 100 มม. (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 4 หุน (114-235-4NV-L100)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 100 มม. (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 10-36 มม.

฿748.00฿1,643.00

ลูกบ็อกซ์ลม 6 หุน (114-243-6NV)

฿600.00฿2,207.00

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 19 มม. ไซส์ 17-55 มม.

ลูกบ็อกซ์ลม 6 หุน (114-243-6NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 19 มม. ไซส์ 17-55 มม.

฿600.00฿2,207.00

ลูกบ็อกซ์ลม 8 หุน (114-248-8NV)

฿1,043.00฿14,215.00

ลูกบ็อกซ์ลม ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 17-95 มม.

ลูกบ็อกซ์ลม 8 หุน (114-248-8NV)

ลูกบ็อกซ์ลม ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 17-95 มม.

฿1,043.00฿14,215.00

ลูกบ็อกซ์ลมยาว 8 หุน (114-249-8NV-L)

฿1,664.00฿16,532.00

ลูกบ็อกซ์ลมยาว ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 19-95 มม.

ลูกบ็อกซ์ลมยาว 8 หุน (114-249-8NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมยาว ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 19-95 มม.

฿1,664.00฿16,532.00

ข้อต่อบ็อกซ์ลม แปลงขนาด(114-239-NA)

฿559.00฿4,874.00

ใช้สำหรับแปลงขนาด (เพิ่ม/ลด)

ข้อต่อบ็อกซ์ลม แปลงขนาด(114-239-NA)

ใช้สำหรับแปลงขนาด (เพิ่ม/ลด)

฿559.00฿4,874.00

ข้ออ่อนลม

฿1,243.00฿3,380.00

ข้ออ่อนลม

ข้ออ่อนลม

ข้ออ่อนลม

฿1,243.00฿3,380.00

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 3หุน (114-227-3AEX-L100)

฿864.00฿1,043.00

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 100 มม. ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 7-19 ม

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 3หุน (114-227-3AEX-L100)

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 100 มม. ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 7-19 มม.

฿864.00฿1,043.00

Showing 1–12 of 19 results

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 3 หุน (114-226-3NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-22มม.

฿400.00฿543.00

ลูกบ็อกซ์ลม 3 หุน (114-225-3NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 6-24 มม.

฿237.00฿359.00

ลูกบ็อกซ์ลม 4 หุน (114-231-4NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 มม.

฿269.00฿780.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบบยาว 4 หุน (114-233-4NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 8-36 มม.

฿269.00฿1,232.00

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 4 หุน (114-235-4NV-L100)

ลูกบ็อกซ์ลมแบบยาว 100 มม. (6pt.) ขนาด 12.7 มม. ไซส์ 10-36 มม.

฿748.00฿1,643.00

ลูกบ็อกซ์ลม 6 หุน (114-243-6NV)

ลูกบ็อกซ์ลม (6pt.) ขนาด 19 มม. ไซส์ 17-55 มม.

฿600.00฿2,207.00

ลูกบ็อกซ์ลม 8 หุน (114-248-8NV)

฿1,043.00฿14,215.00

ลูกบ็อกซ์ลม ขนา

ลูกบ็อกซ์ลม 8 หุน (114-248-8NV)

ลูกบ็อกซ์ลม ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 17-95 มม.

฿1,043.00฿14,215.00

ลูกบ็อกซ์ลมยาว 8 หุน (114-249-8NV-L)

ลูกบ็อกซ์ลมยาว ขนาด 25.4 มม. ไซส์ 19-95 มม.

฿1,664.00฿16,532.00

ข้อต่อบ็อกซ์ลม แปลงขนาด(114-239-NA)

ใช้สำหรับแปลงขนาด (เพิ่ม/ลด)

฿559.00฿4,874.00

ข้ออ่อนลม

฿1,243.00฿3,380.00

ข้ออ่อนลม

ข้ออ่อนลม

ข้ออ่อนลม

฿1,243.00฿3,380.00

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 3หุน (114-227-3AEX-L100)

ลูกบ็อกซ์ลมต่อยาว 100 มม. ขนาด 9.5 มม. ไซส์ 7-19 มม.

฿864.00฿1,043.00