fbpx

อุปกรณ์เครื่องมือลม

Showing 1–12 of 17 results

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺBRASS)

฿100.00฿1,180.00

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุทองเหลือง

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺBRASS)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุทองเหลือง

฿100.00฿1,180.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (STEEL)

฿50.00฿830.00

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุเหล็ก

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (STEEL)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุเหล็ก

฿50.00฿830.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺSTAINLESS)

฿265.00฿2,950.00

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุสแตนเลส

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺSTAINLESS)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุสแตนเลส

฿265.00฿2,950.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA 200

฿50.00฿290.00

Plug/Socket ระบบล็อคจังหวะเดียว (ONETOUCH) NITTO

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA 200

Plug/Socket ระบบล็อคจังหวะเดียว (ONETOUCH) NITTO

฿50.00฿290.00

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA

฿155.00฿520.00

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

฿155.00฿520.00

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA 200

฿370.00฿540.00

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA 200

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

฿370.00฿540.00

ข้อต่อสวมเร็ว SP CUPLA TYPE A

฿200.00฿6,600.00

Plug/Socket ป้องกันการรั่วขณะที่ถอด NITTO

ข้อต่อสวมเร็ว SP CUPLA TYPE A

Plug/Socket ป้องกันการรั่วขณะที่ถอด NITTO

฿200.00฿6,600.00

ดอกไขควง A14

฿0.00

ดอกไขควง VESSEL แบบธรรมดา และแบบแม่เหล็ก

ดอกไขควง A14

ดอกไขควง VESSEL แบบธรรมดา และแบบแม่เหล็ก

Showing 1–12 of 17 results

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺBRASS)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุทองเหลือง

฿100.00฿1,180.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (STEEL)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุเหล็ก

฿50.00฿830.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA (ฺSTAINLESS)

Plug/Socket  NITTO เนื้อวัสดุสแตนเลส

฿265.00฿2,950.00

ข้อต่อสวมเร็ว HI-CUPLA 200

Plug/Socket ระบบล็อคจังหวะเดียว (ONETOUCH) NITTO

฿50.00฿290.00

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

฿155.00฿520.00

ข้อต่อสวมเร็ว NUT CUPLA 200

Plug/Socket ไม่ต้องใช้สายเข็มขัดรัด NITTO

฿370.00฿540.00

ข้อต่อสวมเร็ว SP CUPLA TYPE A

Plug/Socket ป้องกันการรั่วขณะที่ถอด NITTO

฿200.00฿6,600.00

ดอกไขควง A14

ดอกไขควง VESSEL แบบธรรมดา และแบบแม่เหล็ก