fbpx

Knowledge

ประแจปอนด์มีกี่ประเภท และลักษณะการใช้งานต่างกันอย่างไร ?

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) นั้นหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆกันไปหมดเลย
แต่อันที่แท้จริงแล้ว ประแจปอนด์นั้นมีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

Read More »

ประวัติ สู่ความยิ่งใหญ่ของเครื่องมือช่าง TONE

ประวัติของเครื่องมือช่าง TONE นั้นมีมายาวนานถึง 75 ปี แล้ว นับตั้งแต่ปี 1925 โดยเริ่มต้นจาก ร้านเทรดดิ้งเครื่องมือ ภายใต้ชื่อ “Maeda-Gunji Shoten” ร้านนั้นได้ตั้งอยู่ในเมือง โอซาก้า ของประเทศ ญี่ปุ่น

Read More »

ประแจปอนด์ สำคัญอย่างไรกับงานขัน

ประแจปอนด์หัวใจหลักของการขันทอร์ค คำว่ามาตรฐานในการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตต่างๆจะต้องให้ความเอาใจใส่ เพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิต,

Read More »